stavanger korrosjon banner 2020

ZERO BNP A-200 

Zero BNP A200 rundbord blåsemaskin egner seg for automatisk blåsing av en mengde forskjellige objekter og kan benyttes med de fleste typer gjenvinnbare blåsemidler. Maskinen er utstyrt med 6 stk roterende satellitter, samt 6 stk justerbare injektor sandblåsepistoler.

Allsidig: Maskinen har seks satellitter og standard døråpning på 300 x 400, og tillater blåsing av et stort antall ulike blåse-objekter. Hver satellitt kan bære opp til 13 kg, inkludert selve blåseobjektet og fiksturen som holder objektet fast under blå-seprosessen.

I motsetning til maskiner som er konstruert for ett eller få blå-seobjekter, kan A-200 raskt tilpasses en mengde ulike blåse-objekter. De justerbare armene tillater innstilling av blåsepis-tolene i riktig vinkel og avstand til blåseobjektet. Bytte av fikstur og innstilling av blåsepistolene tar noen få minutter. For rask og effektiv innstilling av blåsepistolene, følger det med et laserlys som monteres i enden på dysen. Dette lyset viser hvor strålekjeglen vil treffe blåseobjektet. Inn- og utma-ting gjøres manuelt eller via en industrirobot.

Presis og repeterbar: A-200 blåser første og siste objekt i en serie med samme trykk, avstand og mengde blåsemiddel. A-200 vil dermed eliminere tids- og kostnadskrevende reblåsing av underkjente objekter.

Sikkerhet: Blåseprosessen vil først starte når dørene er i luk-ket posisjon. Kabinettet er fullstendig lukket under blåsepro-sessen, slik at verken støv eller blåsemiddel slipper ut i ar-beidslokalet.

Økonomisk: A-200 sparer tid, manuelt arbeid og blåsemid-del, samt eliminerer kostnadskrevende reblåsing. Maskinen kan benyttes med de fleste typer gjenvinnbare blåsemidler.

BNP A-200 leveres standard med: 6 stk injektorpistoler, 4 stk renblåsepistoler, Dreiebord ø750 mm med 6 stk satellitter, PLS styreskap, Syklon gjenvinningssystem med sputnik og falskluftventiler, Trykkluftrenset patronfilter.

Fastmonterte blåsepistoler som kan stilles inn individuelt mot blåseobjektet, samt juste-res for trykk og mengde blåsemiddel.
For rask og effektiv innstil-ling av blåsepistolene følger det med et laserlys som mon-teres i enden av dysen og viser hvor strålekjeglen vil treffe blåseobjektet.
Etter at blåseobjektet er ferdigblåst, kommer det inn i renblåsekammeret. På samme måte som injektorpistolene, kan renblåsepistolene stilles inn slik at objektet blåses helt rent for støv og blåsemiddel.

A200 leveres standard med et trykkluftrenset patronfilter type MBX-2000/4 med en avsugskapasitet på 2000 m3/time. 4 stk høyeffektive fil-terpatroner, hver på 12,6 m2  og med en total filterflate på 50,4 m2 , sikrer at støvemi-sjonen ikke overstiger 0,5 mg/m3. Patronene renses automatisk via en trykkluft-impuls under drift. Når an-legget stoppes renses patro-nene i ca 10 minutter.

Syklonen renser og gjenvinner blåsemiddelet. Støv etter knust blåsemiddel skilles ut sammen med urenheter slik at blåsemiddelet som brukes på nytt holder den høyeste renhetsgrad. I bunn av syk-lonen samles blåsemiddelet i en "Sputnik" og hvor det fordeles videre til injektor-pistolene. Falskluftventiler sørger for riktig mengde blå-semiddel frem til hver enkelt pistol.

Tilleggsutstyr: A200 har et omfattende tileggsutstyrsprogram: Større døråp-ninger, oscillerende pistoler, vibrasikt for kontroll av kulestørrelse, magnaventiler for ekstakt mengde blåsemiddel, HEPA absoluttfilter, ekstra lydisolering, opp til 12 injektor-pistoler, opp til 9 stk satellitter, automatisk etterfyllingssys-tem for blåsemiddel, nullposisjoneringssystem for satellitter i av- og pålastingssonen, modem, deleteller og alarm for varsling av trykkfall i trykklufttilførselen.

Stavanger Korrosjon AS  |  Besøksadresse: Strandbakken 3, 4070 Randaberg  |  Pb 56, 4096 Randaberg  |  Tel: 51410711  |  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.