stavanger korrosjon banner 2020

Sandblåseutstyr

Stavanger Korrosjon er leverandør av utstyr for Sandblåsing. Blant det vi tilbyr er SCW Sandblåseapparater, Zero Blåsekabinetter, Munkebo gjennvinningsanlegg, Sandblåseanlegg samt Rekvisita og tilbehør for Sandblåsing. Sanblåsing er en metode som blir brukt innenfor ulike former for Industri, Skipsverft og Offshore i Norge, Skandinavia og resten av verden. I forhold til hvilke jobb som skal utføres, sted, tid og ønsket overflateresultat finnes ulike løsninger.