stavanger korrosjon banner 2020

Dyser for høytrykk vask- og rengjøring

Høytrykksdyser for høytrykksvaskere innen offshore, industri, marine, ombord på skip. Ett bredt spekter av dysetyper i forskjellige materialer for å dekke behovet ved den spesifikke rengjøringsoppgave. Standardyser med npt gjenger og ulike dysevinkler, Kombi Krabbedyser, rørøspyledyser, trekkdyser, turbodyse, slukdyse, vinkeldyse, variable dyser, roterende dyser, stakedyser etc. Med utgangspunkt i aktuell høytrykkspyler kapasitet, vannmengde liter per minutt og trykk i bar finner vi kompatible riktige dyser som er ideelle for den spesifikke høytrykkvasker.